Secţia Etnografie – Artă

This slideshow requires JavaScript.


Tradiţia şi arta populară este prezentă în Muzeul Municipal Mediaş prin expoziţia permanentă: “Ocupaţii tradiţionale şi port popular de pe Valea Târnavelor

Expoziţia este organizată la parterul Muzeului fiind structurată în felul următor:

– ocupaţiile tradiţionale ocupă primele trei săli de expoziţie, fiind expuse obiecte ce ţin de păstorit şi agricultură. Dintre piesele expuse de o mare importanţă sunt: tiparele pentru caş, bătătorul pentru unt şi vasele de lemn ciobăneşti. Viticultura este o altă ocupaţie tradiţională, îndeosebi pe valea Târnavelor, reprezentată în expoziţie prin câteva piese: teasc, cleşti pentru drevere, trihter, ploşti din lemn şi din ceramică. Prelucrarea textilelor este ilustrată prin războiul de ţesut, furci de tors, roţi de tors şi câteva textile ţesute în casă. Piesele din ceramică expuse provin din centre de olărie de factură românească, maghiară şi săsească.

– ultima sală a expoziţiei este destinată portului popular românesc, săsesc şi maghiar. Piesele expuse sunt de o mare valoare din punct de vedere etnografic şi al patrimoniului, evidenţiindu-se: cojoacele româneşti şi săseşti, costumul tradiţional unguresc, dar şi anexele la port: panglici, mărgele, pinteni, pene de pălărie, pumnaşi etc. De asemenea este prezentat succint un interior de casă ţărănească săsească, care surprinde elemente de mobilier specifice.

Expoziţia de artă a Muzeului Municipal Mediaş are caracter temporar fiind expuse atât lucrări din patrimoniul propriu, cât şi opere ale unor artişti contemporani. În patrimoniul muzeului se regăsesc tablouri ale unor pictori cum sunt Hermann Mader, Hans Hermann, Pavel Majoran, Wilhelm Kamner, Franz Wendler, Ioan Munteanu, Nicolae Limbăşan, Helmuth Benning, Ioan Şarlea, Marius Ciobanu, Romelia Blotor, Lukacs-Solymossy Eva, Ion Constantinescu, Viorel Pustianu, J. Vallepagi, Mario Lup. Doar o parte din nume am enumerat aici, multe dintre lucrări fiind nesemnate, aşadar nu pot fi datate sau atribuite clar unor pictori sau sculptori.

Muzeograf Angela Păucean

Advertisements